Римски колони

Римска колона

Римска колона диаметара е 25 ст. Височината е по желание на клиента.

Колона римска

Височина: 82 см
Дължина:
Ширина:
Тегло: 48 кг.
Схема за монтаж: не

Кат. №: 400

Цена : 48 лв.

Колона римска

Височина: 130 см
Дължина:
Ширина:
Тегло: 120 кг.
Схема за монтаж: не

Кат. №: 401

Цена : 110 лв.

Колона квадратна

Височина: 80 см
Дължина:
Ширина:
Тегло: 110 кг.
Схема за монтаж: не

Кат. №: 402

Цена : 70 лв.